Webinar – Neurologische impact van groenbeleving in een zorgomgeving

Programma

WEBINAR 3 MAART 2023

'Neurologische impact van groenbeleving in een zorgomgeving’

Een groene natuurlijke omgeving is aangenaam om in te vertoeven, maar dat is niet het enige. Wetenschappelijk onderzoek toont wel degelijk aan dat natuurlijke elementen een helend effect hebben op mensen. Voor kwetsbare personen in de maatschappij (kinderen, zieken, ouderen, personen met dementie, …) is dit effect zeer sterk.

Tijdens een verrijkend webinar op vrijdag 3 maart willen we aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden deze effecten toelichten en concreet maken. Op toegankelijke wijze worden enkele neurologische processen toegelicht die cruciaal zijn in het beleven van onze groene omgeving. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de relevantie van een groene omgeving bij personen met dementie.

Als projectbureau “Groen en Gezondheid” heeft Biophilix reeds vele jaren expertise opgebouwd in het ontwerp van energetisch–therapeutisch groen en opleiding omtrent de connectie tussen mens en natuur.

Sprekers tijdens het webinar

Dr. Pierre Naessens MD, PhD is specialist in de neurochirurgie en volgde naast zijn artsenopleiding aan UGent opleidingen in Afrika, Frankrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland. Hij was 8 jaar diensthoofd Neurochirurgie in AZ Sint-Vincentius (Gent) en 27 jaar in AZ Maria Middelares (Gent). Momenteel is hij actief in Outpatient Consulting. Hij is lid van de Belgische vereniging voor Neurochirurgie (BSN), de European Association of Neurological Surgery (EANS), de World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) en de International Association for the Study of Pain (IASP). Hij werkt ook als gerechtelijk deskundige en medisch expert.

Wouter Planckaert is pionier in energetisch-therapeutisch tuinontwerp, medezaakvoerder Biophilix, docent Tuinontwerp en werkt als Horticulture Supervisor.  Hij volgde naast zijn opleiding Agro- en Biotechnologie (optie Sierteelt) ook diverse opleidingen in duurzaam groen en de relatie tussen een gezonde bodem, plant en mens. In 2012 was hij de eerste Belgische FeelGood Garden ontwerper. Daarnaast is hij erkend bemiddelaar en gerechtelijk expert in groenvoorziening, land- en tuinbouw.

Programma

9.45 -10.00         Aanmelden webinar

10.00 – 11.45     

  • Grondbeginselen en relevant wetenschappelijk onderzoek
  • Het neurologisch begrijpen van natuurbeleving:

Op toegankelijke wijze worden enkele neurologische processen toegelicht die cruciaal zijn in het beleven van onze groene omgeving. Vervolgens wordt de link gelegd naar de relevantie van directe en indirecte tuinbeleving in een zorgomgeving.

Praktische voorbeelden en interpretatie

11.45 – 12.00      Vraagstelling / opmerkingen